PsychologyNow Team

Αυτή η αίσθηση έχει μεγαλύτερη σημασία από την ευτυχία

Αυτή η αίσθηση έχει μεγαλύτερη σημασία από την ευτυχία

PsychologyNow Team

Η "ευτυχία" μπορεί να μην είναι η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης για να δείτε πόσο ευτυχισμένοι είστε στη ζωή.


Η επιδίωξη της ευτυχίας έχει καταστεί υποχρεωτική. Όσο και αν μας λένε ότι η ευτυχία είναι φευγαλέα, ότι είμαστε πολύ κακοί στο να προβλέψουμε τι θα μας κάνει ευτυχείς στο μέλλον και ότι υπερεκτιμούμε πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν στο παρελθόν, η ευτυχία παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα και η πιο τυπική μέθοδος που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Αλλά υπάρχει μια αίσθηση που έχει περισσότερο σημασία από την ευτυχία. Αυτό το συναίσθημα μπορεί να είναι μία καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής σας, από τη στιγμιαία, παροδική συναισθηματική εμπειρία της ευτυχίας: είναι η ικανοποίηση από τη ζωή.

Η ικανοποίηση από την ζωή είναι μια γνωστική, σφαιρική αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής σας (Pavot & Diener, 1993). Αποτελεί μία πιο ισχυρή μέτρηση της ευημερίας επειδή υπόκειται λιγότερο σε διακυμάνσεις της διάθεσης. Η ικανοποίηση από την ζωή συνδέεται με την καλύτερη σωματική υγεία, τις υψηλότερες επιδόσεις και τις ισχυρότερες κοινωνικές σχέσεις. Το πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη ζωή σας, είναι σημαντικός παράγοντας για την ευημερία σας, επίσης είναι κάτι που είναι πιο εύκολο να απαντηθεί από το πόσο ευτυχισμένοι είστε και αποτελεί μια πιο ουσιαστική προσέγγιση για την αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής σας.

Μια περιοδική αξιολόγηση της ικανοποίησης από τη ζωή σας, παρέχει έναν καθρέφτη στον οποίο μπορείτε να αντικατοπτρίσετε τα επιτεύγματά σας, τις επιθυμίες σας και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες σας ταυτόχρονα. Σας δίνει μια συνολική εικόνα της προόδου σας στη ζωή, σε σχέση με τις προσδοκίες σας και γίνεται ένα καλό σημείο εκκίνησης για να αρχίσετε να διερευνήσετε σε βάθος τι συμβάλλει στην ποιότητα της ζωής σας και τι σας αφαιρεί από αυτήν.

Η έρευνα για την ικανοποίηση από τη ζωή, αποκαλύπτει ότι το πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη ζωή σας επηρεάζεται από δύο σημαντικούς παράγοντες: την προσωπικότητά σας και την ικανοποίησή σας σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής σας.

 

Ο παράγοντας προσωπικότητα

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι διαφορετικοί τύποι προσωπικότητας αναφέρουν διαφορετικά επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή. Οι εξωστρεφείς τύποι αναφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, ενώ οι άνθρωποι με υψηλή αρνητικότητα αναφέρουν χαμηλότερη ικανοποίηση.

Ωστόσο, η προσωπικότητα δεν αρκεί από μόνη της. Μην ξεχνάτε ότι ο τρόπος με τον οποίο μετράτε την προσωπικότητα εξαρτάται από την αυτοαξιολόγηση σας για το πώς αισθάνεστε, σκέπτεστε και αντιδράτε σε ορισμένες καταστάσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αν έχετε την τάση να βλέπετε τον εαυτό σας και τον κόσμο με αρνητικό πρόσημο σε μια δοκιμασία προσωπικότητας, είναι πιθανότερο να διατηρήσετε την ίδια αρνητική άποψη όταν σκεφτείτε και τη ζωή σας συνολικά.

 

Ο δεύτερος παράγοντας έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα και μεγαλύτερη λογική.

Η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίησή σας σε συγκεκριμένους τομείς της ζωής σας. Αυτές οι αξιολογήσεις ικανοποίησης για συγκεκριμένους τομείς της ζωή σας, επηρεάζουν συλλογικά τη συνολική ικανοποίησή σας από τη ζωή και κατά συνέπεια την ποιότητα της ζωής σας.

Ωστόσο, υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή σας είναι το πόσο ικανοποιημένοι είστε σε τομείς της ζωής σας που θεωρείτε πιο σημαντικούς.

Δείτε, για παράδειγμα, αυτούς τους δύο τομείς: την ιδιοκτησία κατοικίας και τη συζυγική σχέση. Μπορεί να τα πηγαίνετε πολύ καλά και στους δύο αυτούς τομείς. Μπορεί να είστε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού και να μην έχετε καν δάνειο να αποπληρώσετε. Και ο γάμος σας μπορεί επίσης να πηγαίνει καλά. Αλλά αν οι σχέσεις είναι πιο σημαντικές για εσάς από την ιδιοκτησία ενός σπιτιού, τότε ο ευτυχισμένος γάμος σας συμβάλλει περισσότερο στην ικανοποίηση της ζωής σας απ’ ότι η ιδιοκτησία ενός σπιτιού. Εφ 'όσον είστε με το πρόσωπο που αγαπάτε, θα είστε ευτυχείς σε κάθε είδους ρύθμιση διαβίωσης, μέσα στα πλαίσια της λογικής, φυσικά.

Αντίθετα, αν η ιδιοκτησία σπιτιού είναι πιο σημαντική για εσάς, τότε ανεξάρτητα από το πόσο αγαπάτε το άτομο με το οποίο είστε παντρεμένοι, εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι λείπει κάτι στη ζωή σας, αν ζούσατε ακόμα σε ενοικιασμένο σπίτι. Η δυσαρέσκεια σας με την ιδιοκτησία σπιτιού θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική ικανοποίηση σας από τη ζωή. Η ποιότητα της ζωής σας, σχετίζεται άμεσα με αυτό που είναι σημαντικό για εσάς.

Ένας άλλος τρόπος για να δούμε μέσα από αυτά τα ευρήματα, είναι ότι η ικανοποίηση από τη ζωή σας εξαρτάται από την πρόοδο που κάνετε στους σημαντικότερους στόχους της ζωής σας σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η καριέρα σας, η οικογένειά σας, η κοινωνική σας ζωή, τα οικονομικά σας, κοκ. Όταν αισθάνεστε ότι πληρούνται οι ανάγκες σας σε κάθε συγκεκριμένο και σημαντικό τομέα της ζωής σας, θα αισθανθείτε καλύτερα για τη ζωή σας συνολικά.

Αυτό που κάνει την ικανοποίηση από την ζωή, μία καλή διάσταση για την αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής σας, είναι ότι οι κρίσεις σας είναι εντελώς υποκειμενικές. Βασίζονται στα δικά σας πρότυπα και προσδοκίες και όχι σε κοινωνικές προδιαγραφές και προσδοκίες που θέτουν άλλοι. Μπορεί να είστε απολύτως ικανοποιημένοι με την εργασία και να μην ενδιαφέρεστε πολύ για μία ενδεχόμενη προαγωγή, παρά το γεγονός ότι κάποιος με την αρχαιότητα και τα προσόντα σας θα μπορούσε να είναι σε πολύ υψηλότερη θέση. Για να αισθάνεστε καλά για τη ζωή σας, ίσως να μην χρειαστείτε κάποια προαγωγή, μπορεί να μην χρειαστείτε ένα υψηλό νούμερο στον τραπεζικό σας λογαριασμό και ίσως να μη χρειαστείτε και ένα ακαδημαϊκό πτυχίο.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η εκτίμηση της ικανοποίησης από την ζωή είναι μια καλή υποκατάστατη μέθοδος μέτρησης της ποιότητας της ζωής σας, είναι ότι σας δίνει ένα παγκόσμιο δείκτη του πόσο καλά αισθάνεστε για τη ζωή που ζείτε. Η μέτρηση της ικανοποίησης με τη ζωή είναι σαν τη λήψη της θερμοκρασίας σας. Το θερμόμετρο θα σας πει εάν έχετε πυρετό ή υποθερμία. Δεν θα σας πει τι προκαλεί την δυσλειτουργία της θερμοκρασίας, αλλά σας παρακινεί να δροσιστείτε ή να ζεσταθείτε και να βρείτε τι προκαλεί την απόκλιση από την κανονική σας θερμοκρασία.

Ομοίως, η αξιολόγηση της ικανοποίησης από τη ζωή σας δίνει έναν καλό παγκόσμιο δείκτη για το πόσο χαρούμενοι είστε με τη ζωή σας και στη συνέχεια σας παροτρύνει να ανακαλύψετε πώς να την αυξήσετε κάνοντας αλλαγές σε συγκεκριμένους και σημαντικούς τομείς της ζωής σας.

Παρακάτω, θα βρείτε έναν σύντομο τρόπο για να αξιολογήσετε την ικανοποίηση της ζωής σας. Αναφέρετε πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σε μια κλίμακα από το 1 (διαφωνώ έντονα) έως το 7 (συμφωνώ έντονα) και προσθέστε τις βαθμολογίες. Εάν το σκορ σας είναι 26 ή μεγαλύτερο, είστε σε καλό δρόμο. Αν όχι, τότε μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για να εξερευνήσετε πού βρίσκονται οι διαρροές ικανοποίησης στη ζωή σας.

  • Κατά κύριο λόγο η ζωή μου είναι κοντά στο ιδανικό.
  • Οι συνθήκες της ζωής μου είναι εξαιρετικές.
  • Είμαι ικανοποιημένος με τη ζωή μου.
  • Μέχρι στιγμής έχω καταφέρει τα σημαντικά πράγματα που θέλω στη ζωή.
  • Εάν θα μπορούσα να ξαναζήσω τη ζωή μου, δεν θα άλλαζα σχεδόν τίποτα.

Αυτές οι δηλώσεις προέρχονται από το ερωτηματολόγιο "Satisfaction with Life Scale", που δημιουργήθηκε από τον Diener και τους συναδέλφους του (1985). Αυτή η κλίμακα είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες και καλά επικυρωμένες αξιολογήσεις για την ικανοποίηση της ζωής και είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να βοηθηθείτε να μετρήσετε και να αξιολογήσετε πόσο "ευτυχισμένοι" είστε με τη ζωή σας.

Η ικανοποίηση από την ζωή είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευημερίας, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τη σωματική και ψυχική σας υγεία, την ικανότητά σας να επιτύχετε τους στόχους σας και τη δύναμη των σχέσεών σας. Συνεπώς, πόσο χαρούμενοι είστε με τη ζωή σας; Ή καλύτερα, πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη ζωή σας;


Πηγή: psychologytoday.com
Απόδοση - Επιμέλεια: PsychologyNow.gr

Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook 
Ακολουθήστε μας στο Twitter 

Βρείτε μας στα...