Αγγελίες εργασίας

Θέση εργασίας για ένα (1) Ψυχολόγο κ.α. στο Δήμο Βέροιας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 18 Οκτωβρίου 2021. Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [διάρκειας οκτώ (8) μηνών], σ

Θέσεις εργασίας για τρεις (3) Ειδικούς Θεραπευτές και ένα (1) Ψυχίατρο στην Κοζάνη | ΚΕΘΕΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00. Το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρ

Θέσεις εργασίας για ένα (1) Ψυχολόγο, ένα (1) Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής κ.α. σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ στο Δήμο Ιεράπετρας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 18 Οκτωβρίου 2021. ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με τον τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» ανακοινώνει Την πρόσ

Θέση εργασίας για ένα (1) Ψυχολόγο κ.α. στο Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων N. Ρόδου | ΚΕΘΕΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00. Το ΚΕΘΕΑ υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων N. Ρόδου» κα

Θέσεις εργασίας για (3) τρεις Κοινωνικούς Λειτουργούς, (5) πέντε Ψυχολόγους κ.α. στο ΑΠΘ για το έργο “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ”

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 27/10/2021 και ώρα 13.00.  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοπ

Θέση εργασίας για ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό κ.α. στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 14 Οκτωβρίου 2021. ΤΟ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι

Θέσεις εργασίας για ένα (1) Ψυχολόγο, δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.α. στο ΚΕΘΕΑ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως τις 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00. Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολική

Βρείτε μας στα...