Επαγγελματική Εξουθένωση

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση και την κατάθλιψη;

Η επαγγελματική εξουθένωση και η κατάθλιψη αλληλοεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα... Η επαγγελματική εξουθένωση και η κατάθλιψη αλληλοεπικαλύπτονται σε σημαντικό βα

Η επαγγελματική εξουθένωση χτυπά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Ορισμένοι ειδικοί Ψυχικής Υγείας δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν την δική τους επαγγελματική εξουθένωση και όταν το κάνουν, δυσκολεύονται να το παραδεχτούν σε άλλους συναδέλφους. Αυτό είναι ένα από τ

Βρείτε μας στα...