Ειδικές θεραπείες από απόσταση: Η διασφάλιση του θεραπευτικού προγράμματος εν μέσω πανδημίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τους τελευταίους μήνες, οι πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας έχουν διαταράξει, μεταξύ άλλων, και την υλοποίηση των ειδικών θεραπειών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Ταυτόχρονα, έχει αναδειχθεί η ανάγκη χρήσης εναλλακτικών και ψηφιακών μέσων για τη συνέχιση της θεραπείας από απόσταση.

Μέχρι πρόσφατα, η τηλεϊατρική, η τηλεψυχιατρική και η τηλεαποκατάσταση είχαν χρησιμοποιηθεί κυρίως για να υπερκερασθούν εμπόδια και φραγμοί ως προς την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αποκατάστασης, που σχετίζονταν με την απόσταση και τη σταθερή αδυναμία πρόσβασης στις απαιτούμενες υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παροχή υπηρεσιών τηλεψυχιατρικής και τηλαποκατάστασης προχωρούσε προγραμματισμένα, με βάση τις προκαθορισμένες διαδικασίες από τα συγκεκριμένα πλαίσια που τις διέθεταν.

Στην τρέχουσα συγκυρία, λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, δεν είναι δυνατή πάντα η υλοποίηση των ειδικών θεραπειών δια ζώσης, και το φαινόμενο πλέον αφορά σε μαζική κλίμακα. Οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις αφορούν, αφενός, στη διακοπή της θεραπείας, και αφετέρου, στη διενέργεια της από απόσταση με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η δυνατότητα ένταξης σε θεραπεία από απόσταση του παιδιού/εφήβου και η αποτελεσματική της υλοποίηση εξαρτάται εξίσου από τη φύση των δυσκολιών όσο και από την αποδοχή των γονέων και την εξοικείωση των ειδικών ψυχικής υγείας με την τεχνολογία.

Ταυτόχρονα, η προϋπάρχουσα εμπειρία και εξοικείωση του θεραπευτικού πλαισίου με τις νέες τεχνολογίες επηρεάζει θετικά την ταχύτητα προσαρμογής του και την αποδοχή από πλευράς των γονέων. Τα παιδιά/οι έφηβοι είναι συνήθως ένθερμοι θιασώτες της χρήσης τους.

Στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου εφαρμόζουμε και εξελίσσουμε, από δεκαετίας και πλέον, τη μέθοδο της Τηλεαποκατάστασης για άτομα που ζουν μακριά από τον τόπο παροχής των υπηρεσιών που έχουν ανάγκη.

Στο ίδιο διάστημα έχουμε εκπαιδεύσει στην τηλεαποκατάσταση επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης από άλλους φορείς.

Θέλοντας να συμβάλουμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των θεραπευτών και στη διασφάλιση της συνέχειας της θεραπείας των εξυπηρετούμενων, διοργανώνουμε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Οι Ειδικές θεραπείες από απόσταση: Η διασφάλιση του θεραπευτικού προγράμματος εν μέσω πανδημίας».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη της συνέχειας του θεραπευτικού προγράμματος παιδιών /εφήβων με αναπτυξιακές /συναισθηματικές διαταραχές και των οικογενειών τους, μέσω της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες ειδικών θεραπειών.

Εγγραφές για την λήψη του σεμιναρίου από 10/12/2020 στην πλατφόρμα tetedu.gr

Για την λήψη του εκπαιδευτικού υλικού είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της πληρωμής.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή, Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00
E-mail: tete@kpechios.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (GOOGLE MEET)

Δείτε το Πρόγραμμα

Στόχοι του Σεμιναρίου:

α) Η Εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων ψηφιακών μέσων,

β) στην προσαρμογή του θεραπευτικού πλαισίου,της στοχοθεσίας, του θεραπευτικού συμβολαίου με τους γονείς, του θεραπευτικού υλικού και της συνεργασίας με συναδέλφους και διεπιστημονικές ομάδες,

Ώστε να:

α) εξελίξουν αποτελεσματικά τη θεραπευτική τους πρακτική,

β) να συμβάλλουν στη συνέχιση των θεραπειών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες που τις έχουν ανάγκη και είναι σε θέση να επωφεληθούν από την εφαρμογή τους σε ψηφιακό περιβάλλον, και

γ) να διαχειρισθούν την επιπλέον συναισθηματική επιβάρυνση των παιδιών και των οικογενειών τους.

Δομή και περιεχόμενο του εκπαιδευτικού:

Το Σεμινάριο αποτελείται από 10 εκπαιδευτικές ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης και 1 τεστ αξιολόγησης.

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, www.tetedu.gr. Διαθέσιμο από 1/12/2020

Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις

 1. Οι ειδικές θεραπείες από απόσταση: βασικές αρχές και υπάρχουσα εμπειρία
 2. Τεχνολογία και βασικές ψηφιακές δυνατότητες στη διάθεση του επαγγελματία ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.
 3. Η λογοθεραπεία σε ψηφιακό περιβάλλον.
 4. Εργοθεραπεία εξ αποστάσεως. Μια διαφορετική προσέγγιση της εργοθεραπευτικής παρέμβασης.
 5. Μαθησιακές Δυσκολίες. Η εμπειρία της τηλεαποκατάστασης.
 6. Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με τη χρήση ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.
 7. Διασύνδεση θεραπειών εν μέσω κρίσης: Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας ως πλαίσιο στήριξης των εξυπηρετούμενων και των επαγγελματιών / Προσομοίωση Δ.Ο

Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες

 1. 45’ Συνεδρία Αποκατάστασης Μαθ. Δυσκολιών σε κορίτσι Ε’ τάξης Δημοτικού με διάγνωση ΔΕΠΥ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.
 2. 45’ Συνεδρία Αποκατάστασης Μαθ. Δυσκολιών σε αγόρι Δ’ τάξης Δημοτικού με διάγνωση ΔΕΠΥ και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 3. 45’ Συνεδρία Εργοθεραπείας σε αγόρι Β’ τάξης Δημοτικού με διάγνωση Διαταραχή της δραστηριότητας και της προσοχής
 4. 45’ Συνεδρία Αποκατάστασης σε αγόρι Γ’ τάξης Γυμνασίου με διάγνωση Αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας.

Εκπαιδευτικά μέσα:

 • Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις με παρουσίαση PowerPoint
 • Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες περιστατικών
 • Δοκιμασία αξιολόγησης.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Τα αρχεία ppt και η βιβλιογραφία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα tetedu.gr.

Εκπαιδευόμενοι:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους ως προς την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Συμμετέχοντες:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους ως προς την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης σε ψηφιακό περιβάλλον.

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...