Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι άνθρωποι πενθούν για διάφορους λόγους, ο πιο γνωστός αφορά στην απώλεια αγαπημένων προσώπων. Ωστόσο, το πένθος αφορά και σε άλλες απώλειες όπως στη χρόνια ασθένεια, το διαζύγιο/ διακοπή σχέσης, την απώλεια της εργασίας, μετακόμιση κλπ. Το πένθος νοείται ως μια φυσιολογική διαδικασία προσαρμογής στην απώλεια συνδεόμενη με θλίψη, ωστόσο, μπορεί να διαταράξει τη λειτουργικότητα και τη φυσιολογική εξέλιξη της ζωής του ατόμου όταν παρατείνεται η περιπλέκεται.

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου προσεγγίζει τα θέματα Πένθους και Απώλειας με την υλοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια».

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας που διαχειρίζονται αιτήματα και ανάγκες σχετικά με το πένθος και την απώλεια.

Στόχοι:

α) Εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν το πένθος

β) Γνωριμία με τα στάδια και τα χαρακτηριστικά του πένθους στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις, στο παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα

Έτσι ώστε οι συμμετέχοντες:

α) Να προσεγγίσουν δομημένα τη φυσιολογική διαδικασία του πένθους

β) Να αναγνωρίσουν πότε το πένθος διαταράσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου

γ) Να ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης στα θέματα πένθους και απώλειας

δ) Να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της επαγγελματικής τους πρακτικής

Δομή

7 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση (βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις)

Δομή σεμιναρίου: 7 εισηγήσεις και 1 τεστ αξιολόγησης για τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης

Χρόνος / τόπος διεξαγωγής: Ασύγχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΤΕΤΕ, www.tetedu.gr. Διαθέσιμο από 3/12/2020

Περιεχόμενο Εισηγήσεων

 1. Το πένθος και η απώλεια

 • Ορισμός
 • Η λαογραφική, ανθρωπολογική, μυθολογική διάσταση του πένθους: Ο θάνατος και το πένθος σε διάφορους πολιτισμούς
 • Το πένθος στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια (λ’)

 2. Απώλεια και πένθος: βασικές θεωρήσεις

 • Freud -Mourning and melancholia (1917),
 • Bowlby- Θεωρία Προσκόλλησης (1969),
 • Winnikot Μεταβατικό αντικείμενο "Transitional Object and Transitional Phenomena"

3.  Τα στάδια του πένθους

 • Τα πέντε στάδια του πένθους κατά Kubler – Ross (1969)
 • Worden (1991), Silverman & Klass (1996),
 • Stroebe & Shute (1999

4.  Αναπτυξιακή θεώρηση του πένθους

 • Το πένθος στα διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια
 • Το πένθος ως αναπτυξιακή διεργασία
 • Πώς βιώνεται στα διαφορετικά στάδια
 • Εκδηλώσεις
 • Εισαγωγή στη διαχείριση

5.  Το παιδί μπροστά στο Θάνατο

 • Περιγραφή
 • Το πένθος στο παιδί
 • Πως βιώνει το παιδί το πένθος
 • Εκδηλώσεις
 • Πότε χρειάζεται θεραπεία το παιδί

6.  Το πένθος του ενήλικα

 • Περιγραφή
 • Το πένθος στον ενήλικα και πως βιώνεται, Εκδηλώσεις
 • Παρατεταμένο πένθος – Εκδηλώσεις
 • Παρατεταμένο πένθος- DSM 5 & ICD 11
 • Τι είναι η συμβουλευτική πένθους;
 • Ποιος είναι ο στόχος της συμβουλευτικής πένθους;
 • Ενδείξεις για συμβουλευτική και θεραπεία – αίτημα
 • Πότε χρειάζεται θεραπεία ο ενήλικας;

7. Ο επαγγελματίας/θεραπευτής μπροστά στο πένθος

 • Ο επαγγελματίας μπροστά στο θάνατο
 • Μεταβίβαση/Αντιμεταβίβαση
 • Άλλοι Ψυχολογικοί Μηχανισμοί
 • Προσωπικό πένθος
 • Ο ρόλος της προσωπικής ψυχοθεραπείας και της εποπτείας –
 • Ομάδα ευαισθησίας
 • Επαγγελματίες υγείας, κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης κοκ πέραν των επαγγελματιών ψυχικής υγείας .

 Εκπαιδευτικά μέσα:

 • Βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις με παρουσίαση PowerPoint
 • Δοκιμασία αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής

 Εκπαιδευτικό Υλικό:

 • Τα αρχεία ppt και η βιβλιογραφία θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα tetedu.gr

 Συμμετέχοντες – προφίλ

 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικοί επιστήμονες.
 • Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι αντίστοιχων σχολών

Αξιολόγηση Σεμιναρίου: Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Κριτήρια

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας, που στην κλινική τους πρακτική διαχειρίζονται την απώλεια και το πένθος.

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν 1 τεστ αξιολόγησης για τη λήψη βεβαίωσης οαρακολούθησης.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι Εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής Πένθους, ώστε να μπορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία να διαχειρίζονται θεραπευτικά αιτήματα σχετικά με την απώλεια και το πένθος.

Εγγραφές για την λήψη του σεμιναρίου από 10/12/2020 στην πλατφόρμα tetedu.gr

Για την λήψη του εκπαιδευτικού υλικού είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της πληρωμής. 

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή, Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00
E-mail: tete@kpechios.gr

Επικοινωνία με Φορέα

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το θέμα σας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε το μηνυμά σας.
Invalid Input

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...