Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια

TeteduSeminar e4

Οι άνθρωποι πενθούν για διάφορους λόγους, ο πιο γνωστός αφορά στην απώλεια αγαπημένων προσώπων. Ωστόσο, το πένθος αφορά και σε άλλες απώλειες όπως στη χρόνια ασθένεια, το διαζύγιο/ διακοπή σχέσης, την απώλεια της εργασίας, μετακόμιση κλπ. Το πένθος νοείται ως μια φυσιολογική διαδικασία προσαρμογής στην απώλεια συνδεόμενη με θλίψη, ωστόσο, μπορεί να διαταράξει τη λειτουργικότητα και τη φυσιολογική εξέλιξη της ζωής του ατόμου όταν παρατείνεται η περιπλέκεται.

Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου προσεγγίζει τα θέματα Πένθους και Απώλειας με την υλοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Μιλώντας για το πένθος και την απώλεια».

Στόχοι:

α) Εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές θεωρίες που προσεγγίζουν το πένθος

β) Γνωριμία με τα στάδια και τα χαρακτηριστικά του πένθους στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις, στο παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα

Έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι:

α) Να προσεγγίσουν δομημένα τη φυσιολογική διαδικασία του πένθους

β) Να αναγνωρίσουν πότε το πένθος διαταράσσει τη λειτουργικότητα του ατόμου

γ) Να ξεκινήσουν μια προσωπική πορεία εμβάθυνσης στα θέματα πένθους και απώλειας

δ) Να προαγάγουν τις δεξιότητες τους για την αναγνώριση, αποδοχή και διαχείριση του πένθους στα πλαίσια της επαγγελματικής τους πρακτικής

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικούς επιστήμονες.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή, Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00
E-mail: tete@kpechios.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...