Η ΔΕΠΥ στα Διαφορετικά Στάδια της Ζωής

TeteduSeminar e7

«Η ΔΕΠΥ στα Διαφορετικά Στάδια της Ζωής: Από την Τεκμηρίωση στη Θεραπευτική Πρακτική με το Παιδί, την Οικογένεια, το Σχολείο, τον ενήλικα»

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: Η βελτίωση της θεραπευτικής και ευρύτερης επαγγελματικής πρακτικής των συμμετεχόντων, μέσω της εμβάθυνσης στους διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης.

Ώστε οι συμμετέχοντες: Να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες στα πλαίσια διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και δευτερογενών δυσκολιών του ατόμου με ΔΕΠΥ και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ιδίου και της οικογένειας του.

  • Δομή / περιεχόμενο: 25 ώρες βιντεοσκοπημένες εισηγήσεις, 1 ώρα βιντεοσκοπημένη συζήτηση, 1 δοκιμασία αξιολόγησης / ενότητα, 1 συνολική δοκιμασία αξιολόγησης
  • Κόστος: 320 ευρώ
  • Διαθέσιμο έως Οκτώβριο 2021

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης, Χούλη Παρασκευή, Τηλέφωνο: 6984601372, 2105731581, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-15:00
E-mail: tete@kpechios.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΑ

Βρείτε μας στα...