Συντελεστική εξαρτημένη μάθηση

Αναζήτηση όρων

Συντελεστική εξαρτημένη μάθηση

Θεωρία που προτάθηκε από τον Thorndike, δηλώνοντας ότι οι αντιδράσεις που ακολουθούνται από ένα θετικό αποτέλεσμα θα επαναλαμβάνονται περισσότερο από εκείνες που δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...