Συνάφεια

Αναζήτηση όρων

Συνάφεια

Η ποσοτικοποίηση της σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών, εκφράζει τον βαθμό στον οποίο οι τιμές της μίας μεταβλητής επηρεάζουν συστηματικά τις τιμές της άλλης, δηλαδή τη συμμεταβολή. Τα χαρακτηριστικά της συνάφειας είναι ο βαθμός της ( από -1 έως +1) κατεύθυνσή της (θετική ή αρνητική) και η μορφή της (ευθύγραμμη ή καμπυλόγραμμη).

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...