Συμβουλευτική

Αναζήτηση όρων

Συμβουλευτική

Θεραπευτική διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...