Στατιστική σημαντικότητα (p)

Αναζήτηση όρων

Στατιστική σημαντικότητα (p)

Δείκτης που εκφράζει τον βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα μίας έρευνας είναι αντιπροσωπευτικά, έχουν δηλαδή γενικευμένη ισχύ στο σύνολο των ομοειδών περιπτώσεων. Λαμβάνει τιμές 99.5%, 99.9%, 99.99% οι οποίες ονομάζονται επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και εκφράζονται με p= 0.05 (*) , 0.01(**) , 0.001(***).

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε το newsletter μας!

Βρείτε μας στα...