Κέντρο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό»

Το Κέντρο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό», αποτελεί το επιστέγασμα της κοινής μας αντίληψης και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, την συνοχή και την συνέχεια των παρεμβάσεων και την συνολική απάντηση στις ανάγκες του ανθρώπου.

Τι είναι το «Βήμα Κοινό»;

Το «Βήμα Κοινό» αποτελεί την πρωτοβουλία μιας ομάδας έμπειρων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, που αποφάσισαν να συνεργαστούν, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και με «βήμα κοινό» να προτείνουν ένα νέο τρόπο προσέγγισης στην προσφορά υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον ιδιωτικό τομέα.

Όραμα μας είναι η παροχή ποιοτικών αλλά και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους πολίτες.

Η πρότασή μας βασίζεται και δομείται στις αξίες και τις αρχές που αποτελούν τον κοινό τόπο συνάντησης όλων των θεραπευτών της ομάδας μας:

 • Η ψυχική υγεία, όπως και η σωματική υγεία, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Συνίσταται στην δυνατότητα του να δημιουργεί σχέσεις, να αντλεί ικανοποίηση και ευχαρίστηση από τη ζωή και την εργασία του, να ανταπεξέρχεται σε δυσκολίες και να έχει μια γεμάτη ζωή με νόημα.
 • Η ψυχική υγεία, όπως και η σωματική υγεία, δεν είναι δεδομένη. Στην πορεία της ζωής κάθε ανθρώπου προκύπτουν δυσκολίες που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζουν την λειτουργικότητα του. Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι σημαντική για την διατήρηση της.
 • Η θεραπεία της ψυχικής νόσου δεν εξαντλείται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αλλά περιλαμβάνει και τη διαδικασία αποκατάστασης της λειτουργικότητας του ανθρώπου σε όλους τους τομείς της ζωής του.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για ολοκληρωμένες υπηρεσίας ψυχικής υγείας είναι η ενεργή συμμετοχή του ανθρώπου που αναζητά και λαμβάνει τη βοήθεια. Η θεραπευτική σχέση και η εξατομίκευση των θεραπευτικών παρεμβάσεων αποτελούν την βάση κάθε θεραπείας.
 • Η αξία της «Πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας». Στο «Βήμα Κοινό» όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται στον ίδιο χώρο από ομάδα επιστημόνων όπου με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, χωρίς να χάνεται η συνοχή και η συνέχεια της προσφερόμενης φροντίδας. Η επιλογή του θεραπευτικού προγράμματος γίνεται, μετά από πρόταση του ειδικού, σε συνεργασία με τον εξυπηρετούμενο.
 • Μια μονάδα ψυχικής υγείας οφείλει να συνεργάζεται με την κοινότητα που την φιλοξενεί και να αφουγκράζεται τις ανάγκες της. Οι στοχευμένες δράσεις αγωγής υγείας είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του θεραπευτικού της ρόλου.

Το Κέντρο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας «Βήμα Κοινό», αποτελεί το επιστέγασμα της κοινής μας αντίληψης και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας με γνώμονα την επιστημονική τεκμηρίωση, την συνοχή και την συνέχεια των παρεμβάσεων και την συνολική απάντηση στις ανάγκες του ανθρώπου. Στόχος μας είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες να συντονίζονται με τις ανάγκες του θεραπευόμενου σε «βήμα κοινό» προς την κατεύθυνση της ψυχικής υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Σε όλους του ανθρώπους που επιθυμούν να φροντίσουν την ψυχική τους υγεία γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό τους, και να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
 • Σε ανθρώπους που είτε πάσχουν από κάποια ήπια ή σοβαρή ψυχική διαταραχή, είτε ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση κάποιας ψυχικής νόσου.
 • Στις οικογένειες που κάποιο μέλος τους πάσχει από ψυχική νόσο και αναζητούν στήριξη.
 • Σε ζευγάρια ή/και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτες δυσκολίες στις σχέσεις τους, αδιέξοδα, δυσαρμονίες και αναζητούν λύση.
 • Σε επαγγελματίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε εκπαιδευτικούς, τοπικές αρχές, καθώς και όλους εκείνους που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή δράσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 • Σε νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που αναζητούν στήριξη στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
 • Στον γενικό πληθυσμό της κοινότητας μέσα από προγράμματα και παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Υπηρεσίες:

Ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση, πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων - Ψυχοθεραπεία - Ομαδική Ψυχοθεραπεία - Θεραπεία ζεύγους και Οικογένειας – Συμβουλευτική - Συμβουλευτική Γονέων - Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση μέσα από τη λειτουργία «Κοινωνικής Λέσχης» - Κατ’ οίκον φροντίδα - Απομακρυσμένη βοήθεια (μέσω Skype) - Ευαισθητοποίηση της κοινότητας και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας μέσα από ομιλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων. - Στήριξη στους νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παρέχοντας εποπτεία, εκπαίδευση και την δυνατότητα χρήσης των υλικοτεχνικών υποδομών του.

Σεμινάρια

Επερχόμενα Σεμινάρια

Σεμινάρια που έληξαν

Βρείτε μας στα...